Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die Pipeq Pipework Equipment hanteert op al haar aanbiedingen en overeenkomsten. Voor leveringen binnen Nederland hanteren wij de FME Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Voor leveringen buiten Nederland hanteren wij de Algemene Voorwaarden Orgalime S2012.

De documenten die voor u van toepassing zijn kunt u hier downloaden. Op verzoek sturen wij u graag een exemplaar toe. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Algemene voorwaarden FME-CWM voor leveringen binnen Nederland
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010.

Open PDF

Algemene voorwaarden Orgalime S 2012 voor levering buiten Nederland
Algemene voorwaarden voor de Levering van Mechanische, Elektrotechnische en Elektronische Producten. Brussel, maart 2012.

Open PDF